โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๗๐ คน พร้อมกันนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบ ถุงผ้าลดโลกร้อนและถุงคัดแยกขยะรีไซเคิลประจำครัวเรือนให้กับประชาชนด้วย