บริการวิชาการ

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

ป่าศักดิ์สิทธิ์ชีวิตสมดุล

ที่ที่ลมพัดวู่หวิวอากาศเย็นโดยไม่ต้องควานหารีโมตเพื่อลดอุณหภูมิ ที่ที่วอลล์เปเปอร์รอบๆมุ้งลวดลายเป็นต้นไม้จริงๆ ที่ที่เพดานห้องคือท้องฟ้าและดวงดาวส่องแสงระยิบระยับ ความมืดค่อยๆคืบคลานเข้ามาดั่งการเคลื่อนตัวของทาก หย่อนเปลือกตาให้คล้อยลงช้าๆ จะมีแรงบันดาลใจอันใดเล่า ที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ เท่าธรรมชาติ ทิวไม้หนาทึบที่ผลิยอดสลับสล้างตลอดแนวขุนเขา ผนวกกับความชื้นเย็นจากการคายน้ำของพืชตลอดปี ยังความหนาวเหน็บแก่ผู้ผ่านทาง ทั้งยังเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำลำธารสายสำคัญของประเทศมากสายอย่างที่เรานึกไม่ถึง ใครจะรู้ว่าห้วยบางสายจากป่าผืนนี้เป็นจุดกำเนิดส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา สายน้ำค่อยๆไหลลงสู่ที่ต่ำ เลื้อยลดคดเคี้ยวอ้อมขุนเขาโขดหินและไหลออกจากป่าเข้าสู่เมือง หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนตลอดสองฝั่งลำน้ำ น้ำที่กระเด็นใส่ขณะนั่งเรือข้ามฟากอาจเป็นมวลหนึ่งที่มาจากป่าแห่งนี้ก็เป็นได้ ป่าศักดิ์สิทธิ์ คำกะเหรี่ยงโบราณบอกไว้ "คนกะเหรี่ยงเชื่อว่า ป่าทุ่งใหญ่แห่งนี้คือป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบด้วย ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ-พืช-สัตว์-มนุษย์ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะไม่ครบเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์" เมื่อปี พ.ศ. 2508 ป่าไม้เขตบ้านโป่งขอให้กรมป่าไม้ประกาศห้ามการล่าสัตว์ป่าในบริเวณป่าทุ่งใหญ่ เนื่องจากเห็นว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุมและมีคนเข้าไปล่าสัตว์ป่ามาก สองปีต่อมา กองบำรุง กรมป่าไม้ ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการสงวนและคุ้มครองสัตว์ในขณะนั้น ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบ และเห็นว่าสมควรจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เนื่องจากผืนป่ามีพื้นที่กว้างใหญ่ มีประทานบัตรและการอนุญาตทำประโยชน์อื่นอีกหลายอย่าง กรมป่าไม้จึงทำหนังสือถึงจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตาก ขอความร่วมมือให้ระงับใบอนุญาตใดๆที่อาจกระทบกระเทือนแผนการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเตรียมการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2516 หนังสือพิมพ์วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2516 ลงข่าวเฮลิคอปเตอร์ของทางราชการประสบอุบัติเหตุตกที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีผู้เสียชีวิต 6 คน และพบซากสัตว์ป่าปะปนอยู่กับซากปรักหักพังของเฮลิคอปเตอร์ อันเชื่อมโยงไปถึงกรณีที่สื่อมวลชนและนิสิตนักศึกษากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งได้พบคณะล่าสัตว์ออกล่าสัตว์ในป่าทุ่งใหญ่อย่างอุกอาจโดยยืนยันว่าคณะล่าสัตว์ดังกล่าวเป็นคณะเดียวกับเผู้โดยสารในเฮลิคอปเตอร์ลำที่ตก ทำให้กรณีทุ่งใหญ่กลายเป็นข่าวสำคัญที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจจนลามไปเป็นเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง ล่วงถึงวันที่ 13 มิถุนายน คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติจัดการประชุมและมีมติประกาศตั้งป่าทุ่งใหญ่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยมีชื่อว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงหยุดพัก ณ ป่าแห่งนี้ระหว่างที่ทรงยกทัพไปรบพม่า และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 91 ตอนที่ 72 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2517 ปัจจุบันที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกเมื่อ พ.ศ. 2534 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตั้งอยู่ในเขตรอยต่อของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีเนื้อที่ประมาณ 33,647 ตารางกิโลเมตร หรือราว 2,280,000 ไร่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ ลำน้ำแควใหญ่ยังแบ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรออกเป็น 2 ส่วน ผืนป่าด้านตะวันออกนั้นมีเนื้อที่ราวหนึ่งในสามของทั้งหมด โดยมีเขาใหญ่วึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีความสูง 1,800 เมตร ตั้งอยู่ตอนกลางของพื้นที่ การผสมผสานของทุ่งหญ้าและป่าไม้นานาชนิดต่างๆทำให้ผืนป่าแห่งนี้อุดมไปด้วยมีแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และที่ป้องภัยแก่สัตว์ป่าอย่างสมบูรณ์ จึงปรากฏว่ามีสัตว์ป่ามากมาย ทั้งชนิดและปริมาณ โดยเฉพาะสัตว์ป่าสงวน เช่น เลียงผา ควายป่า กระซู่ สมเสร็จ

 

ข่าวประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐


รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม๔๐๖ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม วันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

รายงานผลการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดมหาสารคามรายงานผลการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดมหาสารคาม

  รายงานผลการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดมหาสารคาม   ระหว่างวันที่  ๑ มิถุนายน ๕๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่ภาพ
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคามรายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริฯกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเ [ ... ]

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จ้ดจ้าง

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกระจายน้ำสู่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว

ร่างประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกระจายน้ำสู่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      รายละเอียดดาวน์ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว (ฉบับปรับปรุง)

ร่างประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกระจายน้ำสู่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      รายละเอียดดาวน์ [ ... ]

องค์ความรู้สิ่งแวดล้อม

กฏหมายป่าไม้และกฏหมายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กฏหมายป่าไม้และกฏหมายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เนื่องจากป่าไม้ ดิน น้ำ แร่ธาตุ มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เพราะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่

ป่าศักดิ์สิทธิ์ชีวิตสมดุลป่าศักดิ์สิทธิ์ชีวิตสมดุล

ที่ที่ลมพัดวู่หวิวอากาศเย็นโดยไม่ต้องควานหารีโมตเพื่อลดอุณหภูมิ ที่ที่วอลล์เปเปอร์รอบๆมุ้งลวดลายเป็นต้นไม้จริงๆ ที่ที่เพดานห้องคือท้องฟ้าและดวงดาวส่องแสงระยิบระยับ ความ [ ... ]

การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้

ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่ภูมิประเทศ ชายฝั่งทะเลที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบดอนคลื่น

ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

ลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศ ถูกราษฎร บุกรุกและครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประมาณ 1 ล้านครอบครัว มีการเรียกร้องขอ กรรมสิทธิ์ ในการครอบครองพื้นที่ป่าไม้ท [ ... ]

แนวพระราชดำริขยะผลิตไฟฟ้าแนวพระราชดำริขยะผลิตไฟฟ้า

                                              จากแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้ในงานนิทรรศการอุทยานวิจัยและงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2538  

แนวพระราชดำริโครงข่ายน้ำแนวพระราชดำริโครงข่ายน้ำ

ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการผันน้ำเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่รอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและ [ ... ]

กระดาษจากมูลช้างลดปัญหาสิ่งแวดล้อมกระดาษจากมูลช้างลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

การนำมูลช้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับมูลช้าง  โดยการนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

จัดการกับขยะมูลฝอยจัดการกับขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย ในเมืองใหญ่ เราจะเห็นบางถนนสะอาด มีกระถางดอกไม้ ต้นไม้เรียงรายอยู่ข้างทาง แต่บางถนนสกปรก มีถุงใส่เศษอาหาร

ผู้บริหาร

นายนรินทร์ สายซอ

ผอ.ทสจ.มหาสารคาม

บริการ ทส.

 

 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

148143
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
121
78
828
146666
3240
3181
148143

Your IP: 54.156.90.21
Server Time: 2017-07-28 14:44:42