Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

mahasarakham Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันนี้ 10 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) และคณะ เรื่อง กำหนดการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) และคณะ เรื่อง กำหนดการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

ันนี้ 10 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) และคณะ เรื่อง กำหนดการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

11 พ.ค. 61