Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

mahasarakham Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตเเละเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจรเเละโครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง (งบลงทุน)จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร จำนวน 30 บ่อ

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตเเละเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจรเเละโครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง (งบลงทุน)จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร จำนวน 30 บ่อ

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตเเละเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจรเเละโครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง (งบลงทุน)จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร จำนวน 30 บ่อ

14 ส.ค. 61