Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

โครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/อุปโภคบริโภค (กิจกรรมเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร)

โครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/อุปโภคบริโภค (กิจกรรมเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร)

เอกสารแนบ

เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป

ขนาดไฟล์:1.89 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 76 ครั้ง

ร่างขอบเขตงาน(Term of Reference TOR)

ขนาดไฟล์:3.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 61 ครั้ง

ร่างประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงเเหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขนาดไฟล์:5.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 59 ครั้ง

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขนาดไฟล์:22.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 58 ครั้ง

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงเเหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขนาดไฟล์:5.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 57 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขนาดไฟล์:22.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 60 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงเเหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรออนิกส์

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 58 ครั้ง