Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

mahasarakham Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าว

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 120 บ่อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร TOR ,รูปแบบรายการ , รายละเอียด ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

เอกสารแนบ

ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ขนาดไฟล์:18.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 198 ครั้ง

แบบรูป รายละเอียดเโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ขนาดไฟล์:3.86 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 228 ครั้ง

แบบรูป รายละเอียดโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวด (มันสำปะหลัง อ้อย)

ขนาดไฟล์:3.61 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 215 ครั้ง

ร่างประกาศเชิญชวน

ขนาดไฟล์:1.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 214 ครั้ง

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ขนาดไฟล์:3.72 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 221 ครั้ง