Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 120 บ่อ) ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร TOR ,ประกาศเชิญชวน,เอกสารประกวดราคา ได้จากลิงค์ข้างล่าง

เอกสารแนบ

TOR

ขนาดไฟล์:17.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 58 ครั้ง

ประกาศจังหวัดฯ

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 57 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ขนาดไฟล์:2.93 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 61 ครั้ง

แบบรูป รายละเอียดเโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ขนาดไฟล์:3.86 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 64 ครั้ง

แบบรูป รายละเอียดโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวด (มันสำปะหลัง อ้อย)

ขนาดไฟล์:3.61 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง