Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาปรับปรุงเเหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/อุปโภค บริโภค (กิจกรรม เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 48 บ่อ)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาปรับปรุงเเหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/อุปโภค บริโภค (กิจกรรม เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 48 บ่อ)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาปรับปรุงเเหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/อุปโภค บริโภค (กิจกรรม เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 48 บ่อ)

เอกสารแนบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ

ขนาดไฟล์:0.51 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 59 ครั้ง