Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม นำโดย หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานครั้งใหญ่ ในกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี จิตสำนึกสาธารณะ และเป็นการปรับภูมิทัศน์และชีวอนามัยในการทำงาน เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม นำโดย หัวหน้าส่วน  ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด  ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานครั้งใหญ่ ในกิจกรรม Big Cleaning Day  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี จิตสำนึกสาธารณะ และเป็นการปรับภูมิทัศน์และชีวอนามัยในการทำงาน เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม นำโดย หัวหน้าส่วน  ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด  ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานครั้งใหญ่ ในกิจกรรม Big Cleaning Day  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี จิตสำนึกสาธารณะ และเป็นการปรับภูมิทัศน์และชีวอนามัยในการทำงาน เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 

แกลเลอรี่