Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผอ.ทสจ.มค เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผอ.ทสจ.มค เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันที่ 20 มกราคม ๒๕๖๔

นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพรอบบริเวณริมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยเริ่มจุดสตาร์ทจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วม พร้อมน้องๆ หนูๆ ร่วมสร้างสีสันเล่นโรลเลอร์สเก็ต อย่างสนุกสนาน เป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโควิด-19