Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน เข้าร่วมประชุม การผลักดันการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่  25  มกราคม  2564  นายก้องเกียรติ  เต็มตำนาน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน เข้าร่วมประชุม การผลักดันการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่  25  มกราคม  2564  นายก้องเกียรติ  เต็มตำนาน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน เข้าร่วมประชุมการผลักดันการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564