Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

ลงพื้นที่ร่วมกับ กอ.รมน.จ.มค. และอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

ลงพื้นที่ร่วมกับ กอ.รมน.จ.มค.   และอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

วันที่​ 26  มกราคม 2564  นายก้องเกียรติ  เต็มตำนาน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้นางสาวรจนา เวียงปฎิ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ชนะโชติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับ กอ.รมน.จ.มค.   และอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 7 แห่งดังนี้

1.หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง

2.นายธนะชัย กุลจนะพงศ์พันธ์ (กิจการอบข้าวเปลือก)

3. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด

4.นายธนะชัย กุลจนะพงศ์พันธ์ (กิจการสีข้าวเปลือก)

5.หจก. กิตติกานวัสดุก่อสร้าง

6.โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต กฟภ. จังหวัดมหาสารคาม

7.ซีแพคมหาสารคาม สาขาท่าสองคอน

แกลเลอรี่