Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

ลงพื้นที่ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ลงพื้นที่ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันที่​ 28 มกราคม 2564   นายก้องเกียรติ  เต็มตำนาน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ชนะโชติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

1.หจก.เรืองศักดิ์ ก่อสร้าง

2.บ.ชวลิตข้าวไทย จำกัด

3. บ.เจริญอินเตอร์ สตาร์ช จำกัด

4.นางนิตยา วันนา (กิจการสีข้าว)

5.บ.เพชรพยัคฆภูมิพิสัยข้าวไทย จำกัด

6.บ.ข้าวทองพยัคฆ์ จำกัด

7.บ.ยิ่งเจริญค้าข้าวสารคามจำกัด(ประกอบกิจการสีข้าว)

8. บ.ยิ่งเจริญค้าข้าวสารคาม จำกัด  (ประกอบกิจการอบข้าวเปลือก)

แกลเลอรี่