Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางวิชาการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในท้องถิ่น (ถุงพลาสติกและฟิล์มยืด) กลับคืนสู่กระบวนการรีไชเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางวิชาการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในท้องถิ่น (ถุงพลาสติกและฟิล์มยืด) กลับคืนสู่กระบวนการรีไชเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

  วันที่​ 3 กุมภาพันธ์ 2564   นายก้องเกียรติ  เต็มตำนาน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้  นางสาวศภิญญามาศ  พลหงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ พร้อมด้วย  นายณัฐวุฒิ  ชนะโชติ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางวิชาการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในท้องถิ่น (ถุงพลาสติกและฟิล์มยืด) กลับคืนสู่กระบวนการรีไชเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีการรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก   ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่