Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทางมาตรการให้บรรลุตามข้อสั่งการ

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ  และกำหนดแนวทางมาตรการให้บรรลุตามข้อสั่งการ

วันที่  4  กุมภาพันธ์  2564  นายก้องเกียรติ  เต็มตำนาน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม  เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ  และกำหนดแนวทางมาตรการให้บรรลุตามข้อสั่งการ ณ  ห้องประชุม  409  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  ในการนี้ นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานการประชุมครั้งนี้  โดยมีประเด็นหารือ  5  เรื่องดังนี้

          1.  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019

2.  ปัญหาหมอกควันไฟป่า

3.  พลังงานแสงอาทิตย์  โซลาร์เซลล์

4.  โครงการ  “เราชนะ”

5.  การจัดทำระบบสารสนเทศ  Thai  QM 2021

 

แกลเลอรี่