Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

โครงการเพิ่มและพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (เพิ่มประสิทธิภาพจากโครงการเดิม) กิจกรรมเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 บ่อ (ปรับปรุง)

โครงการเพิ่มและพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (เพิ่มประสิทธิภาพจากโครงการเดิม) กิจกรรมเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์  จำนวน 16 บ่อ (ปรับปรุง)

โครงการเพิ่มและพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (เพิ่มประสิทธิภาพจากโครงการเดิม) กิจกรรมเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์  จำนวน 16 บ่อ (ปรับปรุง)

เอกสารแนบ

แผน 16 บ่อ

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง

doc07269820210208125659

ขนาดไฟล์:1.80 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง

doc07269920210208125710

ขนาดไฟล์:5.61 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

TOR 16 บ่อ (ฉบับปรับปรุง)

ขนาดไฟล์:9.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง

ราคากลาง 16 บ่อ (ฉบับปรับปรุง)

ขนาดไฟล์:1.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง