Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

ลงพื้นที่ประสานงานเครือข่าย ทสม. และประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ลงพื้นที่ประสานงานเครือข่าย ทสม.  และประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

  วันที่​ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
นางสาวรจนา เวียงปฏิ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวศภิญญามาศ พลหงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
นายณัฐวุฒิ ชนะโชติ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
พร้อมด้วยนางสาวอรัญญา บุญเต็ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ประสานงานเครือข่าย ทสม. ณ บ้านโคกกลาง ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลโกสุมพิสัยอำเภอโกสุมพิสัย และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แกลเลอรี่