Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

ประสานงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมหาสารคาม

ประสานงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่23-24 กุมภาพันธ์ 2564  นายก้องเกียรติ  เต็มตำนาน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้  นายใจคิด วงศ์พิพันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส และนายสราวุธ  อ่อนดี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  ออกประสานงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์และปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ ณ โครงการขุดลอกกุดเดือยไก่ ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย โครงการขุดสระเก็บน้ำ ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก และโครงการแก้มลิงหนองฝาย บ้านหนองเผือก ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

แกลเลอรี่