Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเพื่อปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ปี 2564

ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเพื่อปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ปี 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564   นายก้องเกียรติ  เต็มตำนาน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้ นายวิทักษ์ โพธิ์ศรีมาตย์ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยนายบุญช่วย จันทร์เชิด เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน   นายชัพวิชญ์ ปัญโย นักวิชาการป่าไม้ ปฏิบัติการ  ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเพื่อปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ปี 2564 ท้องที่อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ  ฝ่ายปกครอง และผู้ใหญ่บ้านบ้านนาโพธิ์ ในพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เหมาะสม 1แห่ง  เนื้อที่รวม 35 ไร่ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดฯพิจารณาต่อไป

แกลเลอรี่